งดเผา พบเห็นแจ้ง ด่วน!

fire-wildft

งดเผา พบเห็นแจ้ง ด่วน!
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ด้วยความปรารถนาดีจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร.054 431 143

fire-wild8

ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์/ป่าสงวนแห่งชาติ มีหน่วยงานสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ในพื้นที่ เป็นหน่วยงานหลักในการบังคับใช้กฎหมาย ประกาศห้ามการเผาเด็ดขาด การทำแนวกันไฟ โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน และอาสาสมัครภาคประชาชน ทำการลาดตระเวนและทำแนวกันไฟ

fire-wild26 

ในส่วนนี้ หากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ สามารถให้ความร่วมมือได้ ก็ควรร่วมปฏิบัติ หากมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ ก็ขอให้ทำการสำรวจหมู่บ้านเสี่ยง บุคคลเสี่ยง ที่มักจะเข้าป่าและเผาป่าในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าจะหาของป่า ล่าสัตว์ หรือเตรียมพื้นที่เพาะปลูก แล้วทำการประชาสัมพันธ์ ขอร้องให้งดเว้นการเข้าป่าหรือเผาป่าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน หรือมีแนวโน้มฝ่าฝืน ให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด

2. พื้นที่การเกษตร ให้ร่วมกับฝ่ายปกครอง กำหนดกติการ่วมกันของชุมชน เพื่อควบคุมการเผา เช่น การประกาศเขตห้ามเผา การจัดอาสาสมัครเฝ้าระวัง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ โดยใช้กลไกของตำรวจร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการเฝ้าระวัง เนื่องจาก พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้ชุมชน และสามารถเข้าถึงได้

3. พื้นที่ริมทางหลวง/พื้นที่ชุมชน ให้เน้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบกฎหมาย ทราบพิษภัยของการเผา และให้งดการเผาทุกชนิด เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติม มลภาวะทางอากาศ ในส่วนนี้ ขอให้ตำรวจทุกหน่วยเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การออกตรวจในเส้นทางหมู่บ้าน/ชุมชน การจัดอาสาสมัครภาคประชาชน การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การรับแจ้งเหตุผ่าน 191 และหากมีการฝ่าฝืน/กระทำผิดให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทุกกรณี

fire-wild22

fire-wild23

fire-wild24

fire-wild25
พ.ต.ท.สำราญ วงศ์ชัย สวป.สภ.เมืองพะเยาพร้อมชุดชมส.ร.ต.ท.สาทร อินต้ะมุด รองสวป.สภ.เมืองพะเยา พร้อมสายตรวจรถยนต์201.ว.4.ร่วมกับนายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมฝ่ายปกครอง/เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.34 ว.4ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ดังนี้

  • จุดตรวจตำบลแม่ปืม
  • จุดตรวจตำบลบ้านใหม่
  • จุดตรวจตำบลท่าจำปี
  • จุดตรวจตำบลบ้านต้ำ
  • จุดตรวจตำบลสันป่าม่วง
  • จุดตรวจตำบลบ้านสาง
  • จุดตรวจตำบลบ้านตุ่น
  • จุดตรวจตำบลเเม่นาเรือ
  • จุดตรวจตำบลเเม่ใส

เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”110″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”100″ thumbnail_height=”75″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”0″ slideshow_link_text=”[Show as slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

E-Learning