โครงการ Phayao Smart Safety Zone 4.0

สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา จัดโครงการ Phayao Smart Safety Zone 4.0 สู่นวัตกรรมใหม่ของความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะสุดล้ำ และความร่วมมือจากภาคประชาชน”เชื่อมั่น อุ่นใจ ปลอดภัย ในชุมชน”

E-Learning