กต.ตร.

คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองพะเยา

รายชื่อ  กต.ตร.สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา 

แต่งตั้ง  พ.ศ.  2562 – ปัจจุบัน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

พ.ต.อ.วิเชียร ชุ่มชิต ผกก.สภ.เมืองพะเยา

2

พ.ต.ท.เอนก บางวัน รอง ผกก.สอบสวนสภ.เมืองพะเยา

3

พ.ต.ท.สีหนาท นิลสุข รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพะเยา

4

พ.ต.ท.ภาสวินท์ แก้วต่าย รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพะเยา

5

พ.ต.ท.พันชาติ สมตัว สว.จร.สภ.เมืองพะเยา

6

ร.ต.ต. สมควร ฟักทอง ผบ.หมู่ สภ.เมืองพะเยา

7

นายขวัญตระกูล หาญกล้า ปลัดอำเภอเมืองพะเยา

8

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศบาลเมืองพะเยา

9

นายรัฐวุฒิชัย ใจกล้า นายก อบต.บ้านตุ่น

10

นายวันชัย ไชยวงค์ กำนันตำบลบ้านตุ่น

11

นายสมหมาย ฤกษ์ถลาง ข้าราชการ พลังงาน จังหวัดพะเยา

12

นายสมนึก ชีวาเกียรติยิ่งยง ข้าราชการโรงพยาบาลพะเยา

13

นายเกรียงศักดิ์ บริรักษ์วิจิตร พนักงานการไฟฟ้าพะเยา

14

นายเอกรินทร์ สกุลเจียมใจ ธุรกิจส่วนตัว

15

นายจตุรงค์ เจียมวิจิตรกร ธุรกิจส่วนตัว

16

นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนกิจ ธุรกิจส่วนตัว

17

นายคม มีศรี ธุรกิจส่วนตัว

18

นายอนุพงศ์ คำมา ธุรกิจส่วนตัว

19

นายสุชาติ เพียรงาน นักจัดรายการวิทยุ

20

นายสุรชัย ศรีชัย สื่อมวลชน