สายงานป้องกันปราบปราม

พ.ต.ท.ภาสวินท์ แก้วต่าย

รองผกก.ป.สภ.เมืองพะเยา

พ.ต.ท.จีระศักดิ์  ดวงใจ

สวป.สภ.เมืองพะเยา

พ.ต.ท.สุริยงค์ นามจิต

สวป.สภ.เมืองพะเยา

พ.ต.ท.ไสว ขำภูเขียว

สวป.สภ.เมืองพะเยา

พ.ต.ท.สำราญ  วงค์ชัย

สวป.สภ.เมืองพะเยา

 

สายงานป้องกันปราบปราม 81 นาย

ประกอบด้วยนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 11 นาย ชั้นประทวน 44 นาย มี พ.ต.ท.ภาวินท์ แก้วต่าย รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม เป็นหัวหน้ารับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา และควบคุมงานด้านสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หน่วยบริการประชาชนด่านตรวจ งานชุมชนมวลชนสัมพันธ์ งานสื่อสาร งานควบคุมผู้ต้องหาบนสถานีตำรวจ

———————————————