สายงานจราจร

พ.ต.ท. พากษกรณ์   เจนใจ

สว.จร.สภ.เมืองพะเยา

ร.ต.ท.พายัพ โปธาตุ

รอง สว.จร.สภ.เมืองพะเยา

ร.ต.ท.สมชาย สองสีใส

รอง สว.จร.สภ.เมืองพะเยา

ร.ต.ท.ไวฑูรย์  กล่ำโหมด

รอง สว.จร.สภ.เมืองพะเยา