สายงานสอบสวน

พ.ต.ท.กฤตภาส ตาลาน

รอง ผกก.สอบสวน.สภ.เมืองพะเยา

พ.ต.ท.กริชชัย ไพฑูรย์

รอง ผกก.สอบสวนฯ

พ.ต.ท.อารินทร์ เทพพรหมวงศ์

รอง ผกก.สอบสวนฯ

พ.ต.ท.อเนก บางวัน

รอง ผกก.สอบสวนฯ

พ.ต.ท.นิพล จันต๊ะวงศ์

สว.สอบสวนฯ

พ.ต.ท.พงษ์นิรันด์ เจริญค้า

สว.สอบสวนฯ

ร.ต.อ.ยศพนธิ์ หลักดี

รองสว.สอบสวนฯ

ร.ต.อ.ปรเมทธิ์ ศรีธินนท์

รองสว.สอบสวนฯ

ร.ต.อ.บรรดิษฐ์ มุติมรรคา

รองสว.สอบสวนฯ

สายงานสอบสวน 22 นาย ประกอบด้วยนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 9 นาย ชั้นประทวน 13 นาย มี พ.ต.ท.กฤตภาส ตาลาน รอง ผกก.สอบสวนฯ สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา และควบคุมงานด้านการสืบสวน งานด้านสอบสวน พนักงานสอบสวนและเสมียนพนักงาน

 

—————————————