กองร้อยน้ำหวาน

วันที่ 26 กรกฏาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ได้จัดฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชน และ กองร้อยน้ำหวานตำรวจหญิง จำนวน 3 กองร้อย สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา กองร้อยที่ 1 สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ กองร้อยที่ 2 สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน กองร้อยที่ 3 โดย พ.ต.อ. ประทักษ์ เจริญศิลป์ เป็นประธานในการฝึกอบรมดังกล่าว สถานที่ สนามกีฬาองค์การบริหารจังหวัดพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

[nggallery id=14]

E-Learning