ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ

ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ 

( Police Administrative Positions )

ลูกแถว  Serviceman
ผู้บังคับหมู่  Squad Leader
รองสารวัตร  Sub-Inspector
สารวัตร  Inspector
สารวัตรแผนก  Inspector (ถ้ามีสารวัตรงานอยู่ใต้บังคับบัญชาสารวัตรแผนกใช้คำว่า Chief Inspector)
สารวัตรงาน  Inspector
สารวัตรอำนวยการ  Staff Inspector
สารวัตรสืบสวนสอบสวน  Investigation Inspector
สารวัตรป้องกันปราบปราม  Administration and Crime Control Inspector
สารวัตรจราจร  Traffic Inspector
สารวัตรใหญ่  Chief Inspector
รองผู้กำกับการ  Deputy Superintendent
ผู้กำกับการ  Superintendent
รองผู้บังคับการ  Deputy commander
ผู้บังคับการ  Commander
ผู้ช่วยผู้บัญชาการ  Assistant commissioner
รองผู้บัญชาการ  Deputy Commissioner
ผู้บัญชาการ  Commissioner
ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ  Assistant Commissioner-General
รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ  Deputy Commissioner-General
ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ  Commissioner-General, Royal Thai Police